CRM مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) سیستمی برای
مدیریت تعاملات شرکت با مشتریان فعلی و آینده است.
این مورد شامل استفاده از فناوری برای سازماندهی، خودکار سازی و
همگام سازی فروش، بازاریابی، خدمات به مشتری و پشتیبانی فنی است.
 

اطلاعات بیشتر