مراسم تودیع و قدردانی از جناب آقای مهندس معدن پور

golrangsystem-date-icon۱۴۰۰/۰۸/۰۱

مراسم تودیع و قدردانی از جناب آقای مهندس معدن پور

یقیناَ توسعه و پیشرفت شغلي و ارتقاء فنی كاركنان هر مجموعه مرهون تلاش بی‌دریغ مسئولین دلسوز می باشد.


مراسم تودیع و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر حسن عباسی

golrangsystem-date-icon۱۴۰۰/۰۷/۰۶

جناب آقای دکتر حسن عباسی،  ‌
رشد و توسعه علمی و موفقیت های هر شرکت، مستلزم گام نهادن در مسیر معرفت و مرهون تلاش و‌پشتکار مدیران دانش محور آن می باشد و چه غرور آفرین هستند کسانی که در کمال صداقت و تعهد، روزهای عمر خود را با تلاش های مستمر برای پیشبرد ماموریت و اهداف شرکت وقف می نمایند.