مشتریان


سایه بان امن آرین

شرکت خدمات بيمه‌ای سايه‌بان امن آرين در شهريور ماه سال ۱۳۸۶ در راستای انجام امور بيمه‌ای شرکت‌های عضو گروه صنعتی گلرنگ فعاليت خود را آغاز نمود. وظيفه اين شرکت انجام تعهدات بيمه‌ای به نحو احسن، ارايه تخفيفات ويژه برای بيمه‌نامه‌ها و متمرکز نمودن کليه امور بيمه‌ای در درون مجموعه گروه صنعتی گلرنگ است.

bimehalborz.ir