اخبار تخصصی

golrangsystem-date-icon ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
golrangsystem-socials-print
همزمان با نمایشگاه بیستمین سالگرد گروه صنعتی گلرنگ، نشست «راه کارهای یکپارچه کارخانه هوشمند» برگزار شد.

همزمان با نمایشگاه بیستمین سالگرد گروه صنعتی گلرنگ، نشست «راه کارهای یکپارچه کارخانه هوشمند» برگزار شد.

نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصیِ نمایشگاه بیستمین سالگرد گروه صنعتی گلرنگ دوشنبه 20 آذر از ساعت 11 تا 12 برگزار شد. حامد مودب‌شعار و مرتضی عشقعلی در این نشست درباره «راه کارهای یکپارچه کارخانه هوشمند» سخنرانی کردند.

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌سیستم، راه کارهای یکپارچه کارخانه هوشمند گروه صنعتی گلرنگ، ظهور انقلاب صنعتی چهارم، رویکرد انقلاب صنعتی چهارم، دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم برای صنایع، بخش بندی حوزه های هوشمندسازی صنعت مدل سازی کلی روال هوشمندسازی و رهیافت توسعه صنعت هوشمند در گروه صنعتی گلرنگ در گلرنگ سیستم برخی از سرفصل‌های مطرح شده در این نشست بود. در ادامه این نشست نیز به ارائه خدمات و محصولات راه‌کارهای یکپارچه کارخانه هوشمند گلرنگ سیستم پرداخته شد.