کارگاه "مدل ارزیابی بلوغ مدیریت داده"

golrangsystem-socials-print
اخبار تخصصی#
golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کارگاه "مدل ارزیابی بلوغ مدیریت داده"

کارگاه "مدل ارزیابی بلوغ مدیریت داده" با حضور نمایندگان گروه صنعتی گلرنگ، گلرنگ سیستم و سایر شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ، با هدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت داده گروه توسط واحد داده پژوهی شرکت گلرنگ سیستم  و مدرسین شرکت فابک در تاریخ 98/04/26 در سالن کنفرانس طبقه اول برج گلرنگ برگزار گردید.


در شبکه های اجتماعی